Archief voor maart 2010

Bijscholing fors beter!

20/03/2010

Akilian werkt op dit moment aan een methode om, zonder aanzienlijke investeringen (in extra lesgevers, werkuren e.a.) het rendement van alle soorten ‘zware bijscholing’, inclusief taalverwerving zoals NT2, aanzienlijk te verhogen. Deze aanpak combineert op innovatieve, maar eenvoudige wijze enkele bewezen methoden van kennismanagement en trainingsmanagement, met bewezen technieken voor taalverwerving.

We zoeken enkele grotere organisaties die aan deze ontwikkeling kunnen meewerken. Die medewerking kan zich beperken tot één soort bijscholingen (of omscholingen), of meer. Er worden géén zware extra investeringen vanwege de werkgevers verwacht.

Nadere inlichtingen te bekomen bij Rudi Dierick (rudi.dierick@gmail.com).