Archief voor mei 2010

Redelijke tegemoetkomingen

25/05/2010

In modern diversiteitsbeleid, ingebed in een ambitieus en pragmatisch bedrijfsbeleid, is het een belangrijk hulpmiddel. afgaande op een eerste indicaties kan het én het HR beleid versterken, én achtergestelde groepen beter inschakelen. Recent lanceerden ook enkele politieke partijen de idee, evenals het CGKR en minister Milquet. Wat ze daarmee bedoelen verschilt echter nogal sterk.

Redelijke tegemoetkomingen kan men definiëren als vormen van (extra) flexibiliteit die, mogelijk geïnspireerd door een vraag van één groep medewerkers, een duidelijk voordeel opleveren voor allen en die tegelijk volledig conform de wet zijn. Ze creëren dus géén groeps-specifieke voordelen. Verder mogen redelijke tegemoetkomingen ook géén (noemenswaardige) extra kosten veroorzaken. Anders is het niet leefbaar, met name in de particuliere sector en dus ook niet ‘redelijk’.

Voor een verdere bespreking, zie in ‘Islam, hoofdstuk en democratie’.