Archief voor juli 2010

Betaalde feestdag op 11 juli en meer!?

19/07/2010

Waarom geen betaalde feestdag op 11 juli én een vrij te kiezen betaalde verlofdag op één of enkele religieuze feestdagen?  Géén enkele goede reden lijkt me!

Geregeld klagen Vlamingen erover dat er geen betaalde verlofdag is op onze eigen Vlaamse feestdag. Maar ook moslims en andere gelovigen betreuren dat zij geen enkele betaalde verlofdag krijgen op hun belangrijkste religieuze feestdagen. terecht, hun vraag is legitiem. Werkgevers zijn echter huiverachtig omdat zomaar extra dagen lasten opdrijven. En dat is ook zo.  Sommige vakbondsleiders zijn dan weer tegen vanuit een oubollig belgicistische reflex.

Velen -inclusief Vlaamsgezinden die 11 juli koesteren- willen de loonlasten niet nodeloos willen opdrijven. Velen willen die zelfs verlagen.  We stellen ons wel vragen bij de houding van al diegenen die, als puntje bij paaltje komt, géén betaalde verlofdag op 11 juli willen, maar wel de nationale Belgische feestdagen behouden (21 juli en Wapenstilstand) evenals al die vele katholieke feestdagen.

Voor mijn part -als gelovig katholiek- mogen enkele secundaire christelijke feestdagen gerust wegvallen evenals Wapenstilstand.  Of maak er één grote vredes-dag van.  En geef dan met de vrijgekomen dagen ook één betaalde feestdag aan alle andere erkende religies, én één aan Vlaanderen (en elk van de andere gemeenschappen).  Kortom, iedereen heeft dan wat, en de kosten voor werkgevers gaan NIET omhoog.

Zou dat niet veel billijke en democratischer zijn?  En realiseerbaar op zeer korte termijn? Feestdagen weerspiegelen immers bepaalde grote maatschappelijke evenwichten, maar het evenwicht zoals ‘weerspiegeld’ in de huidige betaalde feestdagen lijkt me niet meer van deze tijd, in onze inter-culturele federale tijd.

Even praktisch doorrekenen leidt dan tot volgende voorstel:

  • Twee (of drie) in oorsprong christelijke feestdagen én Wapenstilstand vervallen als betaalde verlofdag.
  • Van die drie (of vier) vrijgekomen betaalde verlofdagen wordt er één toegewezen aan elk van de gemeenschappen, één aan de erkende religies, één als een extra vrije betaalde verlofdag voor alle werknemers en eventueel één wordt een werkdag (om de loonlasten te verlagen).
  • Van die betaalde verlofdagen die in het weekend vallen wort er één omgezet in vrij te kiezen betaalde verlofdagen (eerder dan ze nationaal of sectorieel op één bepaalde dag vast te leggen). De andere (doorgaans nog twee) vervallen om eveneens onze schadelijk hoge loonlasten wat meer in evenwicht te brengen met die in onze buurlanden.

Men zou deze logica nog verder kunnen doortrekken, maar dat zou dan wel een verregaande breuk met tradities en gewoonten opleveren. Om deze redenen lijkt me dat én minder wenselijk, én minder haalbaar.

Dit zijn de hoofdlijnen van dit voorstel.  Een meer uitgebreide bespreking vindt u (binnenkort)  hier.