Archief voor maart 2011

Hema op een bananeschil? Update!

09/03/2011

! Update op 15/03/2011 in dit artikel en met enkele toegevoegde aanvullende nota’s met (kortelings)

  • Meer achtergronden bij de Hema-zaak.
  • Overzicht van relevante suggesties voor het HR-beleid: update van de relevante nota.
  • Nota voor HR verantwoordelijken en CEO’s over ‘redelijke aanpassingen’.

Hoe komt het toch dat een genuanceerd debat over de hoofddoek op de werkvloer en elders zo moeilijk ligt? Kan er nu echt niet in genuanceerde termen over gesproken worden. Een Hema-winkel ontsloeg een Vlaamse moslima die er via Randstad en met hoofddoek was komen werken (volgens Hema eerst niet, maar na een tijdje wou ze er wel een drafgen, wat door de vrouw wordt tegengesproken). Dat mocht blijkbaar wel van de klant (Hema) van haar werkgever. Maar vele klanten leken dat niet te waarderen. Daarop ontsloeg Hema haar, ‘omwille van die klagende klanten’, zo luidde het.

Hema’s arbeidsreglement zegt (zegde?) echter niets over een uniform! Erger, voor Hema, is dat er nu sprake is een mogelijk illegale reden voor dat ontslag, nl. enkel op vraag van de klant! Hoewel prof. Blanpain dat tegenspreekt. Hema zit waarschijnlijk wel met de gebakken peren. Maar ook het streven naar een professioneel en respectvol samenwerken op de werkvloer lijkt in de klappen te delen. De hoofddoek blijkt namelijk lang niet zo’n onschuldig religieus symbool.

Recent onderzoek bevestigt immers dat de hoofddoek een uitermate complex symbool is. Het is én een religieus symbool (o.m. voor alle moslims die de universele mensenrechten afwijzen), én een politiek symbool, én een cultureel gebruik, én ook een middel tot onderdrukking van de vrouw. De hoofddoek wordt door 1000-en moslima’s in Europa gedragen uit vrije wil, maar ook door 1000-en onder dwang en druk, en door velen onder een gemengde motivatie! Een grootschalige Duitse studie (Muslim Life in Germany) ondervroeg 12.000 mensen, waaronder 3000 moslima’s over islam en integratie. Zo’n 43% daarvan zegt dat de hoofddoek gedragen wordt tegen een gevoel van onveiligheid en voor 15% is het ook een bescherming tegen agressie van moslim-mannen. Het ligt dus véél genuanceerder dan wat velen (langs links én rechts) menen. De hoofddoek veroorzaakt ook nog andere problemen van openbare orde. 

Zorgwekkend is dat quasi alle politici én vele academici die complexiteit radicaal negeren: extreem-rechts ziet enkel druk, geweld en onderdrukking, en ‘links’  (J. Milquet, E. Brems, Yves Desmet, J. De Witte, …), ziet enkel een onschuldig religieus symbool. Zo komen we er natuurlijk niet. Hoog tijd voor een ernstige analyse en een genuanceerde benadering. Daarbij moeten ALLE problemen die vreedzaam samenleven op de werkvloer, in scholen, winkels en op straat aangepakt worden. Onze bedrijven kampen nu al met zo’n grote problemen (krapte, kosten, …); sectarisme, zelf-uitsluiting en uitsluiting kunnen we daarom missen als kiespijn.

Voor meer analyse en enkele voorstellen, zowel op maatschappelijk vlak als voor het HR-beleid, zie ook onze grondige studie ‘Islam, hoofddoek en democratie’ hier (115 p.) of enkele kortere teksten hier .

Rudi Dierick