Archief voor augustus 2012

Gelijk pensioen voor gelijk werk

16/08/2012

Is het niet hoog tijd dat ‘gelijk loon voor gelijk werk’, en dus ook ‘gelijk pensioen (=uitgesteld loon) voor gelijk werk’ terug in ére hersteld worden voor àlle werkenden, ambtenaren, statutairen en contractuelen én werknemers in de privé én openbare mandatarissen?

Fons Leroy gooide terecht de steen in één kikkerpoel: er bestaan gigantische en onaanvaardbare verschillen tussen de statuten van contractuele versus statutaire (vastbenoemde) ambtenaren. En Hendrik Bogaert, de bevoegde nationale excellentie, beloofde een deel van die verschillen weg te werken, met name inzake promotiemogelijkheden e;d. Maar aan 2 verschillen wil hij niet raken, en dan vooral aan de véél hogere pensioenen voor statutairen.

Het statuut van contractuelen is inderdaad zeer populair bij openbare bestuurders omdat het véél goedkoper is. Pensioenen én weddes wegen daarin mee. De rest nauwelijks. het principe ‘gelijk loon voor gelijk werk’, en dus ook ‘gelijk pensioen (=uitgesteld loon) voor gelijk werk’ wordt hier zwaar geschonden. Die schending kan op langer termijn enkele miljarden € verschil uitmaken.

Maar zowel Leroy als Bogaert verzwegen zorgvuldig dat er nog een tweede schending van dat gelijkheidsprincipe bestaat, namelijk de extreme bevoordeling van statutaire ambtenaren vergeleken met werknemers in de privé. Dat verschil weegt véle miljarden!  Gepensioneerde statutaire ambtenaren krijgen nu  gemiddeld 2,2x zoveel pensioen als werknemers uit de privé. Dit verschil is extreem en het groeit zelfs nog!

Er is echter geen enkele aanvaardbare reden voor zo’n verschil. Op een beperkt aantal na, kennen alle statutaire ambtenaren al enkele jaren een gelijk loon als werknemers in de privé met een vergelijkbare functie, verantwoordelijkheid, competentievereisten en werkomstandigheden. De inhaalbeweging is quasi volledig voltooid. maar tegelijk kennen die ambtenaren één véél hogere jobzekerheid. Hun totale vergoeding tijdens het werken ligt al veel hoger. En daar bovenop krijgen ze nog een pensioen, dat zij graag ‘uitgesteld loon’ dat ook véél hoger ligt. geen enkele sociale, noch democratische, noch bestuurlijke overweging verantwoord dat.

Het optrekken van alle relatief lagere pensioenen (voor werknemers in de privé en contractuelen) is budgettair totaal onmogelijk. Dat is zuivere waanzin gezien de hudgettaire toestand van onze globale overheden. Daarom zijn er slechts enkele oplossingen mogelijk:

  1. of de hoogste pensioenen veel zwaarder belasten,
  2. of  alle toekomstige pensioenrechten voor iedereen radicaal gelijkschakelen,
  3. of ook alle pensioenberekeningen voor wie vanaf morgen op pensioen gaat gelijkschakelen,
  4. of een combinatie van beide 1. en 2. of 2. en 3..

Aanvullend zal men ook de gelijkgestelde periodes grondig moeten hervormen. Daarbij i, omwille van die noodzakelijke rechtvaardigheid en respect voro het gelijkheidsbeginsel, is een strakke beperking noodzakelijk van alle periodes die zelfgekozen zijn, of die deels zelf veroorzaakt zijn.

Gelijkschakeling van pensioenrechten naar de toekomst toe is de kern van deze hervorming. Zonder dat blijft een billijke rechtvaardigheid onmogelijk. Dat wil zeggen dat voor elk gewerkt jaar vanaf nu men éénzelfde pensioenrecht opbouwt. Iedereen die nu al werkt behoudt dan rechten die voor elke gewerkte of gelijkgestelde jaar, maar voor elk toekomstig jaar wordt slechts één gelijke berekening gebruikt. Voor gelijk werk moet het totale opgebouwde pensioenrecht (zijnde de som van wettelijk pensioen plus dat deel van de groepspensioenen dat door de  werkgever gedragen wordt) dan ook gelijk zijn.

Alle vrijwillige bijkomende vormen van pensioensparen die de werknemer gedragen worden en dus niet door de gemeenschap, die vallen daar natuurlijk buiten. De fiscale aanmoediging daarvoor  wordt waarschijnlijk best mee hervormd.

En mochten de vakbonden van de statutaire ambtenaren menen dat zij behoud van hun privileges kunnen verantwoorden, dan wordt het hoog tijd dat ze daarvoor ook eindelijk eens wat relevante argumenten aandragen; Want dat deden ze de voorbije decennia nooit!   En laten ze zich geen illusies maken, vroeg of laat worden deze privileges door rechtbanken, en desnoods door het Europees mensenrechtenhof weggeveegd.